на головну
укррусангл

Кафедра пожежної та рятувальної підготовки

Кафедра Пожежної та рятувальної підготовки є – базовим структурним підрозділом факультету оперативно-рятувальних сил Національного університету цивільного захисту України.

На кафедрі працює: 10 науково-педагогічних працівників, з яких: 6 кандидатів наук, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності, 3 доценти, старший науковий співробітник, майстер спорту України міжнародного класу, майстер спорту України, а також 1 завідувач навчальною лабораторією, 1 старший майстер ГЗДС-лаборант та 1 майстра ГЗДС-лаборанта.

Метою діяльності кафедри є – забезпечення високої та якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, підвищення рівня викладання дисциплін і модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти, зміцнення та активізація плідної співпраці кафедри з іншими вузами, в тому числі і закордонними.


Основні завдання кафедри:

1. Проведення навчально-виховної та методичної діяльності для:

Освітнього рівня «бакалавр»
галузь знань 1702 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 6.170203 «Пожежна безпека», кваліфікація «Фахівець з протипожежної безпеки».        галузь знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека», спеціалізація «Пожежна безпека»;
галузь знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека», спеціалізація «Автоматичні системи пожежної та техногенної безпеки»;  
галузь знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека», спеціалізація «Аудит пожежної та техногенної безпеки»;                        галузь знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека», спеціалізація «Пожежогасіння  та аварійно-рятувальні роботи»;
галузь знань 0513 «Хімічна технологія та інженерія» за напрямом підготовки 6.151301 «Хімічна технологія», кваліфікація «Технолог»;
галузь знань 1702 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 6.170203 «Пожежна безпека», кваліфікація «Фахівець з протипожежної безпеки»;
галузь знань 1702 «Цивільна безпека» за напрямом підготовки 6.170201 «Цивільний захист», кваліфікація «Інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду».
галузь знань 1702 «Цивільна безпека» за напрямом 6.170203 «Пожежна безпека», спеціалізація «Охорона праці»;
Освітнього рівня «спеціаліст»
галузь знань 1702 «Цивільна безпека» за спеціальністю 7.17020301 «Пожежна безпека», кваліфікація «Інженер з профілактичних робіт», спеціалізація «Пожежогасіння та аварійно-рятувальні роботи».
галузь знань 1702 «Цивільна безпека» за спеціальністю 7.17020301 «Пожежна безпека», кваліфікація «Інженер з профілактичних робіт», спеціалізація «Профілактика пожеж»;
галузь знань 0301 «Соціально-політичні науки» за спеціальністю за спеціальністю 7.03010201 «Психологія», кваліфікація «Психолог», спеціалізація «Екстремальна та кризова психологія»;
галузь знань 1702 «Цивільна безпека» за спеціальністю 7.17020101 «Цивільний захист», кваліфікація «Інженер оперативно-рятувальної служби цивільного захисту».
Освітнього рівня «магістр»
галузь знань 26 «Цивільна безпека» за спеціальністю 261 «Пожежна безпека», кваліфікація «Науковий співробітник (галузь інженерної справи)».

2. Викладання навчальних дисциплін: «Професійна підготовка пожежного-рятувальника», «Організація роботи в непридатному для дихання середовищі», «Основи створення та експлуатації засобів індивідуального захисту органів дихання», «Засоби індивідуального і колективного захисту», «Основи проектування та конструювання пожежно-технічних та аварійно-рятувальних засобів», «Системи забезпечення захисту населення і територій у надзвичайних ситуаціях», «Організація служби та підготовки», «Організація професійної підготовки особового складу», «Охорона праці в галузі», «Пожежно-рятувальна підготовка», «Рятувальна та загальна фізична підготовка», «Пожежно-рятувальна та загальна фізична підготовка».

 

3. Здійснення наукової, науково-дослідної та науково-технічної діяльності за відповідними напрямами та спеціальностями.

4. Організація навчальної практики: на посаді пожежного-рятувальника для курсантів (студентів) перших курсів університету; на посаді командира відділення пожежно-рятувальної частини для курсантів (студентів) других курсів університету; на посаді начальника караулу пожежно-рятувальної частини для курсантів (студентів) третіх курсів університету та переддипломної практики (стажування) на посаді начальника караулу для курсантів (студентів) четвертих курсів університету.

^ Наверх