на головну
укррусангл

Кафедра організації та технічного забезпечення аварійно-рятувальних робіт

Науково-педагогічний склад кафедри проводе освітню діяльність здобувачів вищої освіти за наступними спеціальностями та спеціалізаціями:
За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 26 "Цивільна безпека", спеціальність - 263 "Цивільна безпека":
спеціалізація - цивільний захист;
спеціалізація - телекомунікаційні системи в управлінні;
спеціалізація - інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт;
спеціалізація - охорона праці;
спеціалізація - експертиза охорони праці та професійних ризиків.
За першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти в галузі знань 10 "Природничі науки", спеціальність - 101 "Екологія":
спеціалізація - екологічна безпека;
спеціалізація - екстремальна та кризова психологія.
В галузі знань 1702 "Цивільна безпека", за напрямом 6.170201 “Цивільний захист”
В галузі знань 1702 "Цивільна безпека", за напрямом 6.170201 “Цивільний захист”, спеціалізація - інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт
В галузі знань 1702 "Цивільна безпека", за напрямом 6.170201 “Цивільний захист” (професійне спрямування - експлуатація телекомунікаційних систем та мереж)
За другим (магістерським) рівнем вищої освіти в галузі знань  26 "Цивільна безпека", спеціальність - 263 "Цивільна безпека":
спеціалізація - цивільний захист;
                                                      спеціалізація - управління у сфері цивільного захисту
^ Наверх