на головну
укррусангл

Кафедра інженерної та аварійно-рятувальної техніки

Кафедра інженерної та аварійно-рятувальної техніки є однією з найстаріших кафедр Національного університету цивільного захисту України. Вона є «спадкоємицею» пожежно-технічного циклу - основного циклу Харківського пожежно-технічного училища.

Разом з реорганізацією ХПТУ в Інститут пожежної безпеки МВС України на базі пожежно-технічного циклу створені дві кафедри: пожежної техніки та пожежної тактики. У 2004 році, у зв’язку зі збільшенням напрямків підготовки, пройшла нова реорганізація навчального закладу і кафедра отримала назву пожежної та аварійно-рятувальної техніки. А в 2006 році кафедра отримала свою теперішню назву - інженерної та аварійно-рятувальної техніки.

На сьогодні кафедра є провідним підрозділом факультету оперативно рятувальних сил НУЦЗУ щодо формування знань та підготовки майбутніх фахівців ДСНС.

Кафедру очолює кандидат технічних наук, доцент підполковник служби цивільного захисту Калиновський Андрій Якович. Науково-педагогічний склад кафедри нараховує 12 співробітників, з яких 2 доктори наук та 6 кандидатів наук.

Метою діяльності кафедри є – забезпечення високої та якісної професійної підготовки фахівців згідно з галузевими стандартами вищої освіти, підвищення рівня викладання дисциплін і модернізація навчального процесу згідно з національною доктриною розвитку освіти, зміцнення та активізація плідної співпраці кафедри з іншими вузами, в тому числі і закордонними.

Основні завдання кафедри:

 1. Проведення навчально-виховної та методичної діяльності для:
  Освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр":
  Галузь знань 1702 «Цивільна безпека».
  • Напрям 6.170203 «Пожежна безпека», кваліфікація – фахівець з протипожежної безпеки.
  • Напрям 6.170201 «Цивільний захист», кваліфікація – інспектор державний з техногенного та екологічного нагляду.
  Галузь знань 0513 «Хімічна технологія та інженерія».
  • Напрям 6.051301 «Хімічна технологія», кваліфікація – технолог.

  Освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст":
  Галузь знань 1702 «Цивільна безпека».
  • Спеціальність 7.17020301 «Пожежна безпека», кваліфікація – інженер з профілактичних робіт, спеціалізація – пожежогасіння аварійно-рятувальні роботи.
  • Спеціальність 7.17020301 «Пожежна безпека», кваліфікація – інженер з профілактичних робіт, спеціалізація – профілактика пожеж.
  • Спеціальність 7.17020201 «Охорона праці», кваліфікація – інженер з охорони праці.
  • Спеціальність 7.17020101 «Цивільний захист», кваліфікація – інженер оперативно-рятувальної служби цивільного захисту.

  Освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр":
  Галузь знань 1702 «Цивільна безпека».
  • Спеціальність 8.17020301 «Пожежна безпека», кваліфікація – науковий співробітник – (галузь – інженерна справа).
  • Спеціальність 8.17020302 «Управління пожежною безпекою», кваліфікація – інженер з пожежної безпеки.
  • Спеціальність 8.17020102 «Управління у сфері цивільного захисту», кваліфікація – фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту.
  • Спеціальність 8.17020101 «Цивільний захист», кваліфікація – науковий співробітник – (галузь – інженерна справа).
    
 2. Викладання навчальних дисциплін: "Протипожежна та аварійно-рятувальна техніка", "Інженерна та аварійно-рятувальна техніка", "Автомобільна підготовка", "Інженерна та комп’ютерна графіка", "Основи проектування та конструювання пожежно-технічних та аварійно-рятувальних засобів", «Будова та експлуатація спеціальної техніки», «Метрологія, стандартизація і сертифікація з питань цивільного захисту», «Математичні методи обґрунтування рішень» та «Системний аналіз і теорія прийняття рішень».
   
 3. Здійснення наукової, науково-дослідної та науково-технічної діяльності за відповідними напрямами та спеціальностями.
^ Наверх