на головну
укррусангл

Соціально-психологічний факультет

Наказом МНС України № 379 від 20 червня 2006 року «Про здійснення організаційно-штатних заходів у навчальних закладах МНС України» був створений соціально-психологічний факультет Національного університету цивільного захисту України.

До складу факультету входять кафедра психології діяльності в особливих умовах, кафедра соціальних і гуманітарних дисциплін та кафедра мовної підготовки.

На факультеті науково-педагогічну діяльність здійснюють 5 докторів наук, професорів та 32 кандидата наук, доцента.
 


Факультет очолює
полковник служби цивільного захисту Куфлієвський Андрій Станіславович, кандидат психологічних наук, доцент.


Склад деканату соціально-психологічного факультету

Провідний фахівець факультету Сальнікова Тетяна Вікторівна 

 

Фахівець факультету Середа Юлія Ігорівна, кандидат психологічних наук

Факультет забезпечений сучасною навчально-лабораторною базою, до складу якої входять 2 спеціалізованих лабораторії та 6 аудиторій для проведення лекцій, семінарів та тренінгів. Аудиторії обладнані сучасним мультимедійним устаткуванням. Все це дозволяє готувати висококваліфікованих фахівців для органів та підрозділів ДСНС України, установ, підприємств та організацій незалежно від їх форми власності на сучасному практичному та теоретичному рівні.

Підготовка фахівців здійснюється за денною та заочною формою навчання, за державним замовленням (курсанти) та за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (студенти). На цей час на факультеті навчається понад 300 здобувачів вищої освіти з різних регіонів України.

     До складу факультету входять три кафедри:

Кафедра психології діяльності в особливих умовах

 

Кафедра соціальних і гуманітарних дисциплін

 

Кафедра мовної підготовки
 

Головним завданням Факультету є здійснення освітньої діяльності з підготовки фахівців за спеціальностями (спеціалізаціями):

- за освітнім ступенем «бакалавр»:

053 "Психологія (Екстремальна та кризова психологія)"

053 "Психологія (Робота з персоналом)"

- за освітнім ступенем «магістр»:

053 "Психологія (Екстремальна та кризова психологія)"


 

Кращі студенти факультету мають можливість переводу на бюджетну форму навчання (курсанти) з подальшим присвоєнням спеціального звання лейтенант служби цивільного захисту та гарантованим працевлаштуванням у підрозділах ДСНС України після завершення навчання.

Всі бажаючі проходять навчання та отримують звання офіцера запасу Збройних сил України на військовій кафедрі при університеті.

Випускники факультету отримують диплом державного зразка та мають змогу працевлаштуватися в органах та підрозділах ДСНС України та інших силових структурах, на підприємствах, установах, обіймаючи посади психологів, фахівців відділу персоналу.

В Університеті постійно працюють різноманітні колективи художньої самодіяльності, спортивні секції, в яких студенти мають можливість удосконалювати свої здібності.

До послуг студентів сучасні аудиторії, комп’ютерні класи, три бібліотеки, клуб, спорткомплекси, сучасна медична служба.

Студенти забезпечуються гуртожитком на території Університету, який має комп’ютерну мережу з виходом в Internet.

 


ФОТОГАЛЕРЕЯ

Для вступу на навчання подаються такі документи:

  • заява;
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній рівень і додаток до нього (оригінали або копії);
  • характеристика з останнього місця навчання або місця роботи;
  • медична довідка 086-О з карткою щеплень, флюорографія (оригінали або завірені копії);
  • 8 фотокарток розміром 3х4;
  • ідентифікаційний код (копія);
  • паспорт (копія сторінок 1, 2, 11) або свідоцтво про народження для осіб, які за віком не мають паспорта (копія);
  • приписне свідоцтво (копія);
  • сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти(оригінал або копія) з балами не нижче 100 за конкурсними предметами та профільними предметами (http://nuczu.edu.ua/rus/for_entrants/).


При поданні копій документів вступник пред’являє оригінали цих документів.
 

ГРАФІКИ виконання навчального плану здобувачами вищої освіти за заочною формою навчання 
 
Наша адреса: Україна, 61023, м. Харків,
вул. Чернишевська, 94;

http://nuczu.edu.ua

Приймальна комісія: тел. (057) 707-34-06.

Начальник факультету: (093) 3123540

Університет розташований в районі станції метро «Пушкінська» (за парком «Молодіжний»)


Схема проїзду


З усіх питань щодо вступу та навчання на соціально-психологічному факультеті звертатися до деканату факультету (вул. Чернишевська, 94),
тел. (057) 707-34-60       

^ Наверх