Докторантура, ад’юнктура


Докторантура, ад’юнктура

Докторантура університету здійснює підготовку науково-педагогічних кадрів за науковими спеціальностями:
261 - "Пожежна безпека",
263 - "Цивільна безпека",
183 –
"Технології захисту навколишнього середовища",
281 –
"Публічне управління та адміністрування".


Ад'юнктура університету здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти за науковими спеціальностями:

 

Форми навчання в ад'юнктурі - з відривом від виробництва – денна (вечірня), без відриву від виробництва – заочна. Форма навчання в докторантурі - з відривом від виробництва (денна).

Метою докторантури і ад'юнктури є підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів в межах післявузівської професійної освіти із спеціальностей "Пожежна безпека", "Цивільна безпека", "Психологія", "Публічне управління та адміністрування" для вищих навчальних закладів, училищ професійної підготовки, навчальних центрів, науково-дослідних установ і практичних підрозділів ДСНС України.

Підготовка в докторантурі і ад'юнктурі НУЦЗ України здійснюється за рахунок:
1.    коштів Державного бюджету України, передбачених для утримання ДСНС України - за державним замовленням для роботи у ДСНС України;
2.    коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту - для роботи у державному і недержавному секторах народного господарства. Витрати, пов'язані з підготовкою здобувачів сторонніх організацій, проводяться за рахунок коштів здобувачів або організацій, де вони працюють.

До докторантури на конкурсній основі приймаються особи, які мають науковий ступінь кандидата наук, наукові здобутки та опубліковані праці з обраної наукової спеціальності і які в змозі на високому науковому рівні проводити фундаментальні, пошукові і прикладні наукові дослідження.

Вступники до докторантури до 12 серпня поточного року подають на ім'я ректора університету такі документи:
1.     рапорт (заяву);
2.     особовий листок з обліку кадрів (анкета);
3.     медичну довідку про стан здоров'я за формою N 086-О;
4.     копії диплома про закінчення вищого навчального закладу; 
5.     автобіографію;
6.     характеристику-рекомендацію з місця роботи;
7.     витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією на навчання, ухваленням напрямку майбутнього дисертаційного дослідження та наукового консультанта;
8.     рапорт (заяву) від доктора або кандидата наук про згоду здійснювати наукове консультування.
9.     розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;
10.    копії основних наукових праць із спеціальності;
11.    копія диплома про присудження наукового ступеня кандидата наук (у разі здобуття відповідної освіти за кордоном - копія нострифікованого диплома).


ЗАПРОШУЄМО НА НАВЧАННЯ!
тел. (057) 707-34-69,
e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ на навчання для здобуття вищої освіти в Національному університеті цивільного захисту України в 2022 році

ПОЛОЖЕННЯ про підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у Національному університеті цивільного захисту України

Положення про порядок захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії у разових спеціалізованих вчених радах Національного університету цивільного захисту України