Наукове товариство університету

 

Наукове товариство студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Університету є частиною системи громадського самоврядування університету.

Наукове товариство – добровільне об’єднання студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених, яке забезпечує захист прав та інтересів осіб, які навчаються або працюють у вищому навчальному закладі, зокрема щодо питань наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями. Наукове товариство покликане об’єднувати науковий потенціал науково-педагогічного складу, студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Університету і ставить собі за мету активізацію наукових досліджень, оприлюднення їх результатів, розширення наукових та творчих контактів.

З 1998 року в нашому навчальному закладі працюють наукові товариства молодих вчених. Робота наукового товариства організована згідно Положення про наукове товариство курсантів (студентів, слухачів), ад’юнктів (аспірантів), докторантів і молодих вчених.

Основні завдання наукового товариства:

  • розвиток наукової творчості молоді, формування в неї самостійних навичок організації та проведення наукових досліджень;
  • надання науково-педагогічним працівникам університету допомоги у вирішенні наукових проблем;
  • участь у проведенні наукових конференцій, семінарів, конкурсів наукових робіт;
  • популяризація наукової діяльності серед студентської молоді, сприяння залученню осіб, які навчаються, до наукової роботи та інноваційної діяльності;
  • сприяння підвищенню якості наукових досліджень та обміну інформацією між молодими вченими.

Координує роботу наукового товариства науковий співробітник відділу організації науково-дослідної та патентної діяльності науково-дослідного центру Сергій Зімін.