Науково-дослідний центр

 

Проректор з наукової роботи –
начальник науково-дослідного центру
Андронов Володимир Анатолійович,
доктор технічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
полковник служби цивільного захисту
 
 
Заступник начальника центру –
начальник відділу організації науково-дослідної та патентної діяльності
науково-дослідного центру
Рибка Євгеній Олексійович,
доктор технічних наук, професор
полковник служби цивільного захисту
 
 
Головний науковий співробітник
Абрамов Юрій Олексійович
доктор технічних наук, професор
 
 
До науково-дослідного центру входять наступні наукові підрозділи: відділ організації науково-дослідної та патентної діяльності, науковий відділ з проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки, науково-дослідна лабораторія екстремальної та кризової психології.
 
Основні завдання науково-дослідного центру
 
  • Перспективне та концептуальне планування напрямів наукової роботи в університеті.
  • Пошук, вивчення і впровадження в практику ефективних форм науково-дослідної роботи.
  • Загальна координація наукової, науково-технічної, науково-методичної та інших видів наукової діяльності постійного та перемінного складу університету та його структурних підрозділів.
  • Контроль за підготовкою в університеті фахівців вищої кваліфікації.
  • Сприяння міжнародному науковому співробітництву, створення умов для міжвузівської співпраці та інших зв’язків у науковій сфері.
  • У своїй діяльності науково-дослідний центр керується Конституцією та чинними законами України, підзаконними нормативно-правовими актами, Статутом університету, Положенням про центр.
 
Адреса:
61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94