Науковий відділ з проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки

 

 

Науковий відділ з проблем цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки науково-дослідного центру Національного університету цивільного захисту України створено у 2015 році.

До основних завдань відділу відносяться:

  • організація і проведення пошукових та прикладних досліджень у галузі цивільного захисту та техногенно-екологічної безпеки;
  • оприлюднення результатів наукових досліджень у фахових наукових збірках, монографіях та інших об’єктах інтелектуальної власності;
  • забезпечення впровадження результатів наукових досліджень у навчальний процес з урахуванням інтеграції до європейського науково-освітнього простору;
  • організація, проведення та участь у роботі науково-технічних, науково-практичних тематичних конференцій, семінарів, симпозіумів;
  • встановлення та поглиблення співпраці з провідними навчальними, науково-дослідними установами, науково-виробничими об’єднаннями та підприємствами України і зарубіжжя;
  • підготовка проектів для участі у всеукраїнських та міжнародних грантах;
  • залучення обдарованих здобувачів вищої освіти до участі в науково-дослідній роботі, наукових гуртках, конференціях, конкурсах студентських наукових робіт;
  • сприяння проведенню традиційних для університету міжнародних, всеукраїнських наукових та науково-практичних конференцій та спрямовування зусилля для розширення їх тематики.