Спеціалізовані Вчені ради

 

053 «Психологія»

183 «Технології захисту навколишнього середовища»

261 «Пожежна безпека»

263 «Цивільна безпека»

281 «Публічне управління та адміністрування»

Спеціалізована вчена рада Д64.707.01

Спеціалізована вчена рада Д64.707.03

Спеціалізована вчена рада Д64.707.04

Спеціалізована вчена рада Д64.852.22

Спеціалізована вчена рада Д64.852.23

 

З 1997 року НУЦЗУ має власну базу для підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації. Згідно з наказом № 715 від 03.12.97 р. Вищої Атестаційної комісії України в нашому навчальному закладі була створена спеціалізована вчена рада К64.707.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 21.06.02-пожежна безпека. Головою спеціалізованої вченої ради був призначений доктор технічних наук, професор Абрамов Ю.О. У лютому 1998 року в стінах НУЦЗУ відбувся перший захист дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю "Пожежна безпека".

У травні 2005 року згідно з наказом Вищої Атестаційної комісії України № 22/10нт від 11.05.2005 р. в Університеті відбулося відкриття спеціалізованої вченої ради Д64.707.01 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.06.02-пожежна безпека. Розширення завдань нашої служби зумовило розширення повноважень  спеціалізованої вченої ради та надання їй права розгляду та захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю 21.02.03-цивільна оборона.А в 2006 році в Університеті почала роботу спеціалізована вчена рада К64.707.02 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю 19.00.09 - психологія діяльності в особливих умовах (Згідно з наказом Вищої Атестаційної комісії України № 297 від 13.06.2006 р.). За час функціонування спеціалізованих вчених рад в Національному університеті цивільного захисту України було захищено близько 60 дисертаційних робіт, що є показником високого рівня розвитку наукових досліджень.

У 2014 р.в Національному університеті цивільного захисту України ,  згідно з наказом № 642  від 26.05.2014  р.  Міністерством освіти і науки України  була створена спеціалізована вчена рада Д64.707.03 по захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук з державного управління за спеціальністю 25.00.02 - механізми державного управління. Головою спеціалізованої вченої ради була призначена доктор наук з державного управління, доцент С.М. Домбровська.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2017 року № 1714 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо діяльності спеціалізованих вчених рад від 12 грудня 2017 року» (додаток 1 до наказу) продовжено повноваження спеціалізованої вченої ради Д 64.707.03 строком на три роки з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) наук з державного управління за спеціальностями 25.00.02 «Механізми державного управління» і 25.00.05 «Державне управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку».

У 2017 р. в Національному університеті цивільного захисту України, згідно з наказом № 693 від 10.05.2017 р. Міністерством освіти і науки України була створена спеціалізована вчена рада Д64.707.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 21.02.03 «Цивільний захист» та 21.06.01 «Екологічна безпека». Головою спеціалізованої вченої ради Д64.707.04 був призначений доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи університету Андронов В.А.

У 2022 р. в Національному університеті цивільного захисту України, згідно з наказом № 530 від 06.06.2022 р. Міністерством освіти і науки України була створена спеціалізована вчена рада Д64.707.04 з присудження наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями 21.06.01 «Екологічна безпека», 21.06.02 «Пожежна безпека» та 21.02.03 «Цивільний захист». Головою спеціалізованої вченої ради Д64.707.04 був призначений доктор технічних наук, професор, проректор з наукової роботи – начальник науково-дослідного центру Андронов В.А.