Кафедра військової підготовки

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 143 та спільного наказу Міністерства оборони України, Міністерства освіти і науки України і Міністерства внутрішніх справ України від 1 липня 2015 року № 299/694/791 «Про оптимізацію мережі військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів» в Національному університеті цивільного захисту України створено кафедру військової підготовки за програмою підготовки офіцерів запасу, яка підпорядковується Головному управлінню оперативного забезпечення  Збройних Сил України.

Кафедра військової підготовки є структурним підрозділом Національного університету цивільного захисту – вищого навчального закладу IV рівня акредитації державної форми власності, провідного навчального закладу Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Очолює кафедру військової підготовки завідувач кафедри
кандидат юридичних наук, доцент 
Букін Микола Петрович

 

Головними завданнями кафедри військової підготовки є:

  • здійснення освітньої діяльності громадян України, які мають або здобувають освітній ступень вищої освіти на нижче бакалавра (студенти всіх форм навчання, випускники закладів вищої освіти тощо), за програмою підготовки офіцерів запасу;
  • забезпечення Збройних Сил України, інших військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Держспецтрансслужби громадянами, навченими військовій справі для виконання військового обов’язку в запасі, проходження військової служби за контрактом або за призовом осіб офіцерського складу, проходження служби у військовому резерві Збройних Сил України та інших військових формувань;
  • забезпечення реалізації права громадян на рівні можливості у виборі професії шляхом здобуття додаткових знань, умінь і навичок, необхідних для належного виконання військового обов’язку в запасі у мирний час, обов’язків військової служби у воєнний час та для майбутньої професійної діяльності;
  • підготовка науково-педагогічних і наукових кадрів;
  • виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, пошук та втілення в життя ефективних форм інтеграції навчання і науково-дослідної роботи з діяльністю практичних підрозділів;
  • співробітництво із Міністерством оборони України, Національної гвардією України, їх структурними підрозділами, вченими, спеціалістами з метою підготовки офіцерів запасу, проведення спільних наукових досліджень, обміну досвідом організації навчального процесу та наукових досліджень.