Довідка про Національний університет цивільного захисту України

Національний університет цивільного захисту України – провідний заклад вищої освіти Державної служби України з надзвичайних ситуацій, амбасадор у сфері цивільного захисту, що має 95-річний досвід підготовки фахівців пожежно-рятувального профілю, є одним із найавторитетніших і найстаріших вишів та відомим не тільки в Україні, а й на теренах Європи. За часів незалежності нашої держави став закладом вищої освіти та набув статусу національного. За роки свого існування університет підготував понад 40 тисяч висококваліфікованих фахівців пожежно-рятувальної справи, які у різні роки очолювали МНС України та інших республік, управління ДСНС та МВС у різних регіонах нашої держави та інших країн. Тридцяти дев’яти випускникам було присвоєно генеральські звання; понад 600 випускників нагороджено медаллю «За відвагу на пожежі» і відзнакою ДСНС «За відвагу у надзвичайній ситуації». Багато вихованців закладу вищої освіти за самовіддану працю, мужність та відвагу одержали ордени, медалі й відзнаки Президента України та нагороди інших країн, відзнаки Верховної Ради України і Кабінету Міністрів України.

Підготовку фахівців в університеті здійснюють за першим («бакалаврським»), другим («магістерським») та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти. У  стінах НУЦЗУ курсанти й студенти опановують вісім спеціальностей (цивільну безпеку, пожежну безпеку, хімічні технології та інженерію, психологію, екологію, технології захисту навколишнього середовища, публічне управління та адміністрування, туризм і рекреація) за 30 освітньо-професійними та освітньо-науковими програмами. НУЦЗ Ураїни є першим в Україні, що здійснює підготовку майбутніх саперів (розмінування).

Навчально-виховний процес в НУЦЗ України забезпечує 21 кафедра. Науковий потенціал університету складає понад 50 докторів наук, 170 докторів філософії та кандидатів наук, 36 професорів, 147 доцентів та старших дослідників.

Сьогодні у закладі вищої освіти функціонують 5 факультетів, навчально-науково-виробничий центр, військова кафедра. До складу університету входить відокремлений структурний підрозділ – Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного університету цивільного захисту України.

Національний університет цивільного захисту України посідає чільне місце в конкурентному середовищі міжнародної освіти. Курсанти мають можливість стажуватись та набувати фахового досвіду і практичних навичок з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій за європейськими стандартами в інших країнах, адже університет постійно зміцнює міжнародні зв'язки зі спорідненими закладами вищої освіти рятувального профілю. Серед партнерів університету – провідні заклади вищої освіти США, Польщі, Болгарії, Латвії, Литви тощо. Угоди, які укладаються, передбачають, окрім обміну курсантськими та студентськими групами, науково-педагогічними працівниками, проведення спільних наукових досліджень та участь у Європейських програмах фінансування.

Сьогодні фахівці університету входять до Європейської мережі експертів з питань радіаційного, біологічного і хімічного захисту.

Честь представляти Державну службу України з надзвичайних ситуацій з нагоди 30-ї річниці незалежності України на параді у Києві була надана Національному університету цивільного захисту України.

За 95-річний шлях становлення і розвитку університет підтверджує, що має свою багаторічну, сповнену героїчними подіями, історію, славні традиції, своє ім’я, свою яскраву сторінку в історії нашої незалежної держави.


 

Честь представляти Державну службу України з надзвичайних ситуацій з нагоди 30-ї річниці незалежності України на параді у Києві була надана Національному університету цивільного захисту України.

За 95-річний шлях становлення і розвитку університет підтверджує, що має свою багаторічну, сповнену героїчними подіями, історію, славні традиції, своє ім’я, свою яскраву сторінку в історії нашої незалежної держави.