Рада ветеранів

 

 

Громадська організація «Рада ветеранів Національного університету цивільного захисту України» Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби цивільного захисту була створена на підставі наказу Харківського міського управління юстиції від 27.03.2013 №149/2 та прийнята загальними зборами ветеранів НУЦЗ України протоколом 30.01.2013р. №1.

Основною метою діяльності Ради ветеранів є: сприяння провадженню культурної, освітньої, наукової діяльності ветеранів і пенсіонерів університету, вираженню їх волі щодо побудови правової держави та демократичного суспільства, забезпеченню соціальної справедливості, пріоритету загальнолюдських цінностей, захисту законних прав, соціальних, національно-культурних, вікових та інших спільних інтересів своїх членів.

Девіз Ради ветеранів: «Безпека та добробут НУЦЗУ»

До повноважень та функцій Ради ветеранів належить:

  1. Представлення і захист своїх прав та інтересів членів Ради ветеранів у державних органах влади, органах місцевого самоврядування та інших організаціях і установах м. Харкова. Здійснення інших повноважень відповідно до чинного законодавства України стосовно ветеранів та пенсіонерів ДСНС України.
  2. Консолідацію зусиль з міжнародними і вітчизняними громадськими організаціями у розробленні та здійсненні програм щодо захисту довкілля, охорони пам'яток історії, відродження і поширення заходів української культури у сфері цивільного захисту на території держави.
  3. Організацію та проведення заходів зі збору, аналізу, систематизації, пропаганди та розповсюдження інформації щодо діяльності Ради ветеранів, її ідей і цілей, а також популяризації свого іміджу, символіки тощо.


Рада ветеранів для досягнення мети своєї діяльності у встановленому порядку користується правом:

  1. Розповсюджувати інформацію про власну діяльність, пропагувати її ідеї та мету, проводити масові заходи відповідно до чинного законодавства України.
  2. Вносити відповідні пропозиції до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, інших установ і організацій з питань своєї мети і завдань.
  3. Виконувати інші повноваження та функції, які не суперечать чинному законодавству.

 

Мєтєльов

Голова ради – Мєтєлов Олександр Володимирович

полковник внутрішньої служби у відставці

Phone1 050-298-21-40


61023, м. Харків, вул. Чернишевська, 94

Phone1 057-707-34-20; 057-707-31-70

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 

 

Авторитет Університету формується сотнями випускників, які професійно виконуючи свої службові обов’язки врятували багато життів, ліквідували безліч пожеж та інших надзвичайних ситуацій. Виховання висококваліфікованих фахівців пожежно-рятувальної справи є одним з пріоритетних напрямків роботи навчального закладу. Значну допомогу у вирішенні цього надважливого завдання надають ветерани Університету, які 28 грудня 2005 року ухвалили рішення про об’єднання всіх ветеранів і пенсіонерів навчального закладу. Саме в цей день на установчих зборах було обрано Раду ветеранів на чолі з головою, полковником вн. сл. у відставці Палюхом Володимиром Григоровичем, прийнято Статут організації ветеранів, сплановано шляхи подальшої роботи та розвитку.

За всебічного сприяння ректорату Університету в навчальному закладі розгорнулася цілеспрямована робота з ветеранами й пенсіонерами щодо їх соціального захисту, а активна життєва позиція ветеранів сприяла забезпеченню виховання особового складу в дусі патріотизму, відданості українському народу та його традиціям, високої дисциплінованості та бездоганного виконання службових обов’язків.

Нового поштовху діяльність ветеранської організації набула з 26 квітня 2006 року, з дня офіційного визнання (легалізації) діяльності Асоціації. За зразком Асоціації та з метою активізації роботи ветеранської організації, посилення соціального й правового захисту її членів, шанобливого ставлення особового складу до людей літнього віку, залучення ветеранів і пенсіонерів до соціально-гуманітарної роботи з молодими працівниками, формування в них професіоналізму та прищеплення поваги до закону й професії пожежного-рятувальника було затверджено Програму спільних заходів Університету й Ради ветеранів на 2008-2010 роки.

5 травня 2008 року між Радою ветеранів та Університетом було укладено Угоду про співробітництво й організацію взаємовідносин. Забезпечено в усіх структурних підрозділах облік ветеранів Університету та створення постійного їх реєстру за встановленою формою, де своєчасно, достовірно, повно відображаються кількісні та якісні зміни як у цілому, так і персонально по кожному ветерану. Представників Ради ветеранів введено до складу ректорату, житлово-побутової і атестаційної комісій Університету. Для роботи ветеранської організації виділено приміщення, яке обладнано меблями, оргтехнікою та засобами зв’язку. Створено умови для одержання членами бюро Ради ветеранів службової кореспонденції (рішення ректорату, накази і розпорядження), збірників нормативно-правових актів тощо з питань соціального та правового захисту ветеранів і пенсіонерів.

30 січня 2009 року на загальних зборах ветеранів Університету було прийнято рішення про вступ до складу Асоціації. Головою Ради ветеранів обрано ветерана навчального закладу, полковника вн. сл. у відставці Мєтєльова Олександра Володимировича.

27 березня 2013 року Рада ветеранів легалізована шляхом повідомлення про утворення відповідним наказом Харківського міського управління юстиції. 16 червня 2015 року Раду ветеранів Університету перейменовано в Громадську організацію «Рада ветеранів Національного університету цивільного захисту України Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби цивільного захисту».

За роки існування чисельність Ради ветеранів постійно змінювалася у зв’язку зі вступом нових членів і вибуттям ветеранів у зв’язку з їх смертю. Станом на 1 січня 2019 року членами ветеранської організації є 120 осіб.

Особливістю нашої ветеранської організації є те, що близько 40 ветеранів звільнення зі служби продовжують працювати в навчальному закладі на посадах науково-педагогічних працівників за вільним наймом. Це особи, які мають учені звання докторів наук (Абрамов Ю.О., Кривцова В.І., Тімченко О.В.), учені звання кандидатів наук або багатий практичний досвід роботи в підрозділах пожежної охорони (Аветісян В.Г., Єлізаров О.В., Коссе А.Г., Кулєшов М.М., Палюх В.Г., Росоха В.О., Сирих В.М., Сенчихін Ю.М., Стрілець В.М., Уваров Ю.В., Христенко В.Є. та інші). Вони беруть безпосередню участь у навчально-виховному процесі, поєднуючи основну роботу з патріотичним вихованням молоді, створенням іміджу вогнеборця-рятівника, популяризацією професії.

Кожен ветеран має перепустку на територію навчального закладу та право в робочі часи прибувати до свого структурного підрозділу й вирішувати питання будь-якого характеру, звертатися до керівництва Університету, до голови Ради ветеранів. Отримуючи постійну підтримку з боку ректорату Університету, Раді ветеранів удається успішно вирішувати багато проблемних питань. Підбиваючи підсумки роботи ветеранської організації за час її існування, необхідно окреслити конкретні справи за такими пріоритетними сферами її діяльності, як соціальна, гуманітарна, історична, культурна та молодіжна, а саме:

щороку напередодні Дня вшанування ветеранів та пенсіонерів пожежної охорони за ініціативи правління Ради ветеранів проходять загальні збори ветеранської організації, на яких усі присутні мають змогу обговорити нагальні проблеми членів організації та віднайти шляхи їх вирішення. Заслуховують звіт голови Ради ветеранів про проведену роботу, інформацію ректора про перспективи розвитку навчального закладу та пропозиції щодо поліпшення спільної роботи ветеранів з начальницьким складом Університету, ухвалюють план роботи Ради ветеранів на поточний рік;

Радою ветеранів та ректоратом Університету організовано привітання ветеранів і пенсіонерів з нагоди державних свят, вшанування з нагоди ювілеїв. Керівники структурних підрозділів Університету підтримують постійний зв’язок у телефонному режимі із закріпленими за ними членами ветеранської організації, відвідують одиноких ветеранів, з’ясовують проблемні питання та допомагають у їх вирішенні. Медичною частиною Університету за клопотанням Ради ветеранів надається допомога ветеранам і пенсіонерам в обслуговуванні в лікувально-профілактичних закладах, у придбанні ліків тощо. Ректорат та Рада ветеранів забезпечують допомогу сім’ям в організації похорон ветеранів, які померли. На підставі звітів про стан роботи з ветеранами в структурних підрозділах навчального закладу щоквартально готується огляд стану роботи з ветеранами, який розглядається на засіданні ректорату, формується конкретний план заходів щодо покращення роботи ветеранської організації, надання допомоги ветеранам, які її потребують;

у вересні 2012 року результатом проведеної спільної роботи ветеранської організації та підрозділів навчального закладу стало відкриття музею Національного університету цивільного захисту України. Музей представлений двома залами та розташований на загальній площі 147 кв.м. На 22 стендах відображені основні етапи розвитку навчального закладу та надана інформація про історію Університету.

Ветерани Університету є активними учасниками проведення досліджень з історії становлення пожежно-рятувальної служби Харківщини та розвитку навчальному закладу. За безпосередньої участі Палюха В.Г., Клюса П.П. і Пустомельника В.П. видано такі книги, як „Пожежні Харківщини (нариси, присвячені 350-річчю Харкова)”, „Кузня вогнеборців”, „Спогади випускників різних років”, „Історією своєю пишаймося. 1928-2008: 80-річчю навчального закладу присвячено”, „Славетні імена. Випускники Харківського пожежно-технічного училища МВС СРСР 1946-1994 р.р.”. Організовано та проведено роботу з ініціативи Асоціації щодо підготовки матеріалів до історичного видання Книги „Шануємо і пам’ятаємо” про учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, присвяченої 25-м роковинам Чорнобильської катастрофи.

Ветерани навчального закладу завжди запрошуються на університетські заходи такі, як урочистий випуск молодих фахівців, ритуал складання Присяги першокурсниками, День Знань – 1 вересня, урочистості з нагоди заступання курсантів 2 курсу на чергування до навчальної пожежно-рятувальної частини, відкриття та нагородження переможців спортивних змагань, а також на святкові концерти та розважальні програми.

За ініціативи членів правління Ради ветеранів та підтримки ректорату Університету щороку для ветеранів і пенсіонерів організовуються екскурсії до історичних та культурних місць Харківщини таких, як Музей бойового братерства радянських та чехословацьких воїнів „Соколове”, Національний меморіальний комплекс „Висота маршала І.С. Конєва” і Національний літературно-меморіальний музей Г.С. Сковороди, ветерани беруть участь у висаджуванні фруктових дерев у музейному парку – пам’ятці садово-паркового мистецтва ХVIII століття, навчально-тренувальному таборі Університету.

Сім років поспіль на базі навчально-спортивного комплексу Університету проходять традиційні Міжвузівські змагання з військово-прикладних видів спорту, присвячені Дню захисника України. У змаганнях беруть участь понад 400 осіб, які представляють 24 вищі навчальні заклади Харківщини. Ветерани активно допомагають в організації відкриття та урочистого нагородження переможців змагань.

У своїй роботі Рада ветеранів завжди багато уваги приділяла і приділяє профорієнтаційній роботі, пропаганді престижу навчання в Університеті. Уже традиційно двічі на рік у жовтні та березні в Університеті у межах Дня відкритих дверей проходять масштабні заходи, де збираються майбутні абітурієнти та гості з різних областей нашої держави. Представники Ради ветеранів проводять просвітницько-роз’яснювальну роботу серед потенційних абітурієнтів, розповідають про традиції навчального закладу та кращих його випускників.

У кожному курсантському підрозділі в народознавчих світлицях обладнано стенди, присвячені ветеранам навчального закладу, з фотографіями та інформацією про них. Діяльність Ради ветеранів та заходи, що проходять за участі ветеранів, висвітлюються у відомчих періодичних виданнях (газети „Пожежний вісник”, „Вісник НУЦЗ України”), на внутрішньому (univer.nuczu.edu.ua) і зовнішньому сайтах (nuczu.edu.ua) навчального закладу.  Такі заходи Ради ветеранів беззаперечно поповнюють скарбничку славних традицій Університету, сприяють і авторитету Асоціації.

За вагомий внесок у справу виховання майбутніх фахівців цивільного захисту, активну участь у суспільному житті навчального закладу, патріотичному вихованні молодих працівників за клопотанням Ради ветеранів протягом 10 років було заохочено 114 ветеранів Університету, а саме:

державними нагородами – 3 особи (Відзнака Президента України – Орден „За мужність” ІІІ ст. – 2 особи; Почесна Грамота Кабінету Міністрів України – 1 особа);

відомчими заохочувальними відзнаками – 27 осіб (Почесною Грамотою МНС – 8 осіб, Грамотою МНС – 11 осіб, Подякою МНС – 1 особа, Почесною Грамотою ДСНС – 2 особи, Грамотою ДСНС – 4 особи, Подякою ДСНС – 1 особа); відзнаками Асоціації – 79 осіб (відзнака Асоціації „Герой Чорнобиля” – 1 особа, Орденом − „Честь і слава” –  14 осіб, Медаллю − „За доблесть і звитягу” –  10 осіб,  Почесною грамотою Асоціації – 30 осіб, Грамотою Асоціації – 10 осіб, Подякою Асоціації – 13 осіб, Знаком − „Почесний член Асоціації ветеранів” – 1 особа); відзнаками Харківської обласної державної адміністрації та Харківської міської ради – 24 особи.

25 листопада 2015 року, під час проведення семінару-наради голів рад ветеранів Асоціації за активну громадську діяльність, вагомий внесок у соціальний та правовий захист ветеранів і членів їх сімей, розвиток ветеранського руху, активну участь у національно-патріотичному вихованні молодих спеціалістів служби цивільного захисту, підростаючого покоління та молоді Раду ветеранів НУЦЗ України було нагороджено Грамотою „Величі, Честі і Достоїнства” Всеукраїнської асоціації ветеранів війни та служби цивільного захисту.

Новини ради вереранів: